Hopp til innholdet

Foto & illustrasjon

OBOS sin fotostil er lys, ekte og menneskelig. Våre illustrasjonene lages av David Karlström og er basert på OBOS-paletten.

Bildene skal være en blanding av eksteriør og interiør, med mennesket og miljø i fokus. Bildene skal få fram mangfoldet OBOS rommer og vise familier, barn, unge og eldre.

Bildekollage av mennesker
Eksempler fra fotograf Nadia Frantsen – bildene er tatt for OBOS konsernet

Det gode bildet

  • Menneskelig nærvær gir liv og varme i bildene.
  • Naturlig kroppsspråk, uttrykk og situasjoner skaper troverdighet.
  • Velkjente omgivelser, miljøer og en hverdagslig atmosfære skaper gjenkjennelse og tilknytning.

Format og bruksområde:

Når du bestiller bilder, er det viktig å planlegge hvor de skal brukes og hvilke formater som brukes i ulike kanaler. 

På obos.no finnes det flere ulike bildeformat. Husk å sjekke hvilken størrelse du trenger, og ta hensyn til at det skal ligge en tekstboks over bildet. Husk å fortelle fotografen om dette og vær oppmerksom på det når bilder velges. 

Formater (trykk og digital): Bruk jpg, ikke png eller gif.

Kollage av bildet brukt på forskjellige digitale flater
Eksempler på bildet i bruk på forskjellige digitale flater

Brief fotografen 

Vår, sommer og høst er optimale måneder å ta bilder på; om sommeren er det grønt og frodig, mens på våren og høsten er det gode lyforhold. Husk å booke fotograf i god tid og gi en detaljert brief: 

  • Antall stående/liggende bilder.
  • Vi bruker mest liggende bilder. Er motivet lengre unna, vil det være enklere å beskjære bildet til stående format.
  • Variasjon i modeller: alder, kjønn og etnisitet.
  • Husk ulike sammensetninger når det tas bilder, for eksempel ulike familier, mor og barn, far og barn, far og to barn, søsken osv.
  • Bruk: Be om pris for fri bruk i OBOS´ kanaler, gjerne også gjennom tredjepart.

En detaljert liste med råd og retningslinjer er tilgjengelig for OBOS sine ansatte via Kilden. Ta kontakt med Kjersti dersom du lurer på noe.

Husk samtykke!

Alle som blir fotografert skal samtykke til dette. Blir det tatt bilder på visning, et visningssenter eller ute på et boligområde, må du samle inn samtykker skriftlig. Sørg for at fotografen innhenter skriftlig samtykke. 

Illustrasjoner

Våre illustrasjonene lages av David Karlström og er basert på OBOS-paletten, gjerne med støttefarger.

Kontakt Camilla dersom du har noen spørsmål.

Illustrasjoner av mennesker og objekter
Illustrasjoner laget av David Karlström for OBOS konsernet