Hopp til innholdet

Analogt

Utforming av brosjyrer, brevark, konvolutter og andre dokumenter.

Brosjyrer

OBOS-brosjyrenes helhetsinntrykk skal være oversiktlig, ryddig og med mye bruk av hvitt.

To sider med avmerking av marger
Eksempel på bruk av bilder, tekst og andre elementer i en brosjyre.

Bilder

Alle bilder skal følge OBOS’ fotostil, og skal hjelpe leseren med å kommunisere innholdet i teksten. Bilder skal ikke være utfallende, og heller ikke ha avrundede hjørnet. I oppslagene skal det, så langt det lar seg gjøre, veksles mellom plassering av bilde og tekst.

Bomber

Uthevelser kan plasseres i bomber, i sitater eller faktarammer. Disse må følge profilfargene og profilfonten. Marg øverst er 20 mm, mens venstre- og høyremarg er 12 mm. Marg nederst er litt mindre, det er for at brødtekst skal gå opp i register. 

To forsider med avmerking av marger
Eksemplet viser logoens plassering, avstander, punktstørrelse på typografi og marger.

Forsiden

På brosjyrer med foto på forsiden, så kan foto plasseres øverst, eller nederst. Det skal alltid ha to tekstnivåer, og aller helst ingress i tillegg til tittel. Ingressen er 90% svart, men om ingress blir over 3 linjer, skal nederste linje markeres i blått. Som hovedregel skal det være 2 registerlinjer luft mellom tekst og foto. Om tittel er på én linje, eller om det er kortere ingress, eller ingen ingress, skal luften legges øverst. Henholdsvis 38 mm (A4) eller 27 mm (A5) økes deretter.

Eksempel på hvordan den grønne linjen
Vær obs på ordmellomrom på slutten av øverste linje, som automatisk danner strek. Denne må fjernes, med for eksempel myk retur.

Tittel med grønn linje

På for eksempel brosjyreforsider så skal i all hovedsak forsidetittelen være på max 2 linjer. Det kan såklart være tittel på én linje, men aldri mer enn to linjer. Det er egne regler for bruk når tittelen er lengre enn 2 linjer. I tekstmalen er dette definert som «tittel front», hvor det følges automatisk grønn understrek. Her må en være obs på ordmellomrom på slutten av øverste linje, som automatisk danner strek. Denne må fjernes, med for eksempel myk retur.

Eksempel på grid
Grid for A5 ark justert etter profilfonten.

Grid-eksempel A5

Satsspeilet er B: 124 mm H: 170,745 mm. Satsspeilet er justert etter punktstørrelse og linjeavstand på profilfonten Gordita. Grid er satt med 4 spalter, man kan enten ha tekst over hele bredden, eller delt i 2 eller 4 tekstspalter pr. side. Marg øverst er 20 mm, mens venstre- og høyremarg er 12 mm. Marg nederst er litt mindre, det er for at brødtekst skal gå opp i register.

Brevark på et bord
Eksempel på konvolutter og brevark

Konvolutter og brevark

Konvolutter blir fortrykte, i ulike formater. Hovedkonvolutt får blå klaff + 2,5 mm blå stripe øverst på fremsiden. På brevarkene skal fonten Arial benyttes i Word.

Dokumentmaler

PowerPointmaler er tilgjengelige for OBOS-ansatte via Kilden. Vennligst ta kontakt med Marlen hvis du ønsker tilgang til InDesign maler.