Hopp til innholdet

Logo

OBOS sine logoer for konsern og datterselskaper.

Hvordan bruke logo

OBOS sine logoer finnes i to hovedvarianter: Liggende og stående versjoner. Disse finnes igjen i alternative varianter til bruk på mørke bakgrunner, eller i tilfeller hvor man ikke kan bruke flere farger. Vi ønsker at hovedlogo i farger skal brukes så langt det lar seg gjøre.

Liggende eller stående

Liggende versjoner av logoene er de som skal brukes mest. Disse kan bli plassert i hjørne, enten øverst til venstre, øverst til høyre, nederst til venstre eller nederst til høyre.

Stående versjoner av logoene skal brukes på mindre formater, hvor plassen krever en høyere logo. For eksempel i plassering i sirkler.

Mørke bakgrunner

På lyse bakgrunner skal blå eller sort brukes, på mørke bakgrunner/bilder/film kan en kombinasjon brukes: blått hus med hvit tekst. Du finner flere logovariasjoner her.

Logoregel nummer 1: 
Mannen i huset skal alltid være hvit. Det vil si at fargene i logo-symbolet ikke skal inverteres på mørke bakgrunner, slik at mannen får en mørkere farge enn huset.

Luft rundt logoen

Ingenting skal plasseres innenfor logoens beskyttelsesområde.

Illustrerer område rundt logoen
Avstanden til andre elementer skal minimum være høyden til bokstaven S.

Når flere logoer plasseres sammen

Når OBOS-logoen skal plasseres med en annen logo, skal det settes en skillestrek mellom de to logoene. Oppsettet for OBOS-logoen sammen med andre logoer, er vist i illustrasjonen, markert i rødt. Avstand fra OBOS-logo til skillestrek er høyden av S-en fra OBOS-logoen, det samme på motsatt side av skillestrek.

Illustrasjon av plassering av to logoer
Bruk en skillestrek mellom logoer.

Hvorfor endrer vi logo

Huset og treet i logoelementet er beholdt, dette er etablert og er bærende profilelement for OBOS gjennom flere år. Selve «OBOS» navnetrekket er blitt justert, og er satt i profilfonten «Gordita». Da er skrifttypen i logo den samme som i annen tekst. «OBOS» står nå frem tydeligere, og det blir mindre «luft» mellom bokstavene.

Vi gjør justeringen av typografien først og fremst fordi tiden er moden for en utskiftning, og ved at denne skrifttypen også egner seg til OBOS’ digitale og trykte flater vil skrifttypen bli et bærende profilelement som skaper et forent uttrykk.