Hopp til innholdet

Om merkevaren

Tankene bak, sentrale prinsipper og føringer for prosjekter og kampanjer.

OBOS er et boligbyggelag. Definisjonene forteller oss at boligbyggelag “bygger  og skaffer medlemmene sine boliger”. Det har OBOS gjort siden oppstarten i 1929, og det skal vi fortsette med.

Å si at OBOS skaffer medlemmene våre bolig, blir for snevert. For vi gjør så mye mer, både for individer og samfunnet. Vi jobber for å gi medlemmene våre gode hverdager i hyggelige, bærekraftige bomiljøer. Uttrykket “Lev vel” er ikke en tom floskel. Det er noe vi mener og jobber for, hver dag.

En merkevare bygges innenfra. Det er først og fremst det vi gjør som former folks inntrykk av oss. Visjonen vår, som vi strekker oss mot, er: Vi bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. Dette gjør vi gjennom å utvikle byer og steder – produkter og tjenester til det beste for våre medlemmer.

Hvordan ønsker vi å oppfattes?

Alt medarbeiderne i OBOS gjør, sier og skriver er med på å forme folks oppfatning av OBOS. Verdiene våre, OBOS personlighetstrekk og kundeløftet vårt skal hjelpe oss og samarbeidspartnerne våre med å skape riktige assosiasjoner rundt merkevaren OBOS.

Verdier

Alt OBOS gjør skal tuftes på verdiene våre. De er vår felles grunnmur, som vi vurderer alle valg opp mot:

 • Skikkelig
 • Kvalitetsbevisst
 • Offensiv
 • Lønnsom
 • Engasjert

Kundeløfte

 • Vi møter deg med et smil
 • Vi lytter til dine behov
 • Vi gir deg alltid et svar
 • Vi holder det vi lover

Personlighet

Vi ønsker at medlemmene våre, alle som er i kontakt med oss eller hører om oss, skal oppfatte OBOS som:

Varm 

 • OBOS er til for alle.
 • Vi gir alle som ønsker det like muligheter, uansett bakgrunn.
 • Vi jobber for fellesskapets beste.

Engasjert

 • Vi bidrar til bedre oppvekstvilkår og lokalsamfunn.
 • Vi står ikke stille – men tenker nytt, annerledes og ligger foran.
 • Vi jobber for å skape grønne og miljøvennlige lokalsamfunn.

Trygg

 • Vi tenker langsiktig og bygger for framtida..
 • Vi vil være der – for medlemmene våre – også om 50 år. 

Merkevaren i prosjekter og kampanjer

OBOS har mange forretningsområder, datterselskaper og  prosjekter – og en ambisjonen om å være “Ett OBOS”. Når folk ser markedsmateriell fra et selskap eller prosjekt under OBOS-paraplyen skal de forstå at det er OBOS som står bak.

Det gjør vi gjennom at alle aktører bruker

Noen prosjekter ville kunne ha behov for egne trekk i sin visuelle identitet, eller å gjøre noen språklige tilpasninger. Snakk med markedsdirektør Kjetil Hancke Framstad om hvordan vi kan kombinere dette med tilhørigheten til OBOS.