Hopp til innholdet

Språk

Språket vårt skal være forståelig og enkelt.

Ordene vi velger og måten vi sier ting på, viser hvilken personlighet OBOS har – og de former kundenes opplevelse av oss. Vi ønsker at målgruppene våre skal oppleve å forstå det de leser og bli kommunisert med på en god måte.  

Det er mange som skriver på vegne av OBOS. For å bli oppfattet som “Ett OBOS” må vi være så gjennomført som mulig i måten vi skriver på.

Vi vil ha behov for å variere skrivemåten noe ut fra kontekst og kanal, men disse to prinsippene skal alltid kjennetegne kundekommunikasjonen vår:

Enkelt

Det er medlemmene som eier OBOS – og vi lever av deres tillit. Derfor bruker vi et tydelig, greit og klart språk som førstegangskjøpere forstår. Medlemmene våre skal skjønne hva de skriver under på og hvordan ulike prosesser foregår.

Tips og eksempler

1. Legg deg tett opp mot muntlig språk. Tenk etter: Hva ville du sagt på telefonen for å forklare dette? Unngå tungt juridisk eller teknisk språk.

2. Dropp stammespråk, (ukjente) forkortelser og faguttrykk. Forklar fagutttrykk du ikke kan unngå å bruke.

3. Vær konkret. Ikke overselg, bruk forslitte floskler eller svevende metaforer. 

4. Ikke vær redd for punktum. Skriv korte setninger. Kutt unødvendige småord og fraser. 

Imøtekommende

OBOS skal ikke oppleves som et konsern som kommuniserer ovenfra og ned. Derfor bruker vi et språk som er vennlig, personlig og kundeorientert. Når folk er leser innhold fra OBOS, skal de føle seg sett og kommunisert med. Budskapene vi formidler tar utgangspunkt i leserens situasjon – ikke oss selv.

Tips og eksempler

1. Bruk empati og lev deg inn i leserens situasjon. Hvordan ville du ha likt å blitt snakket til?

2. Starter setningen med “OBOS skal….”? Snu perspektivet og få det til å handle om leseren.

3. Bruk et direkte språk med personlige pronomen (du, deg, dere, livet ditt, boligen din). Unngå “man” og “det”.

4. Bruk et aktivt språk. Si hvem som gjør hva og vær mest mulig konkret.